Energija

solution

Dobro je poznata činjenica da je Bosna i Hercegovina bogata zemlja na polju prirodnih resursa, posebno kada je riječ o obnovljivim resursima energije. Stoga, moja dosadašnja praksa uključivala je savjetovanja niza organizacija čija su djelovanja bila vezana za električnu energiju, prirodni gas, naftu, obnovljive izvore energijeili za ulaganja u projekte razvoja energetske infrastrukture. U mogućnosti sam da Vam ponudim usluge vezane za:

  • finansiranje energetskih projekata
  • dugoročne i kratkoročne ugovore o trgovini energijom
  • regulatorna pitanja iz polja energetike
  • pitanja trgovine u skladu sa standardima CO2 uključujući zaključivanje ugovora
  • obnovljive i alternativne izvore energije
  • naftu i prirodni gas
  • upravljanje otpadom i vodama
  • hidroelektrane i vjetroelektrane