Zapošljavanje

solution

Predstavljam kompanije i pojedince u različitim pitanjima zapošljavanja, uključujući ugovore o zaposlenju, izrade pisama ponude, i ostala pitanja vezana za problematiku zapošljavanja. Takođe, u okviru moje prakse, savjetujem kompanije i pojedince u vezi prestanka radnog odnosa. Posjedujem značajno iskustvo u savjetovanju po pitanju zapošljavanja, kako poslodavaca tako i uposlenika, u svim fazama sporova i vansudskih nagodbi. Kada god je to moguće, tražim rješenja za moje klijente, ali ponekad je sudski spor  neizbježan. Na sudu sam aktivan u  pristupu ka razrješenju spora što je moguće efikasnije. Mogu Vam pomoći sa sljedećim pitanjima vezanim za zapošljavanje:

  • ugovori o radu
  • sporazumnom prestanku radnog odnosa i u slučajevima restriktivnih odredbi
  • diskriminacija, uznemiravanje, mobing
  • disciplinske i materijalne odgovornosti
  • procedure i pravila
  • prenos poslovanja i integracije
  • neopravdani otkazi i otkazi vezani organizacijskim razlozima