Telekomunikacije i mediji

solution

Posjedujem stručnost u svim aspektima regulatornih pravila medija, komunikacijskih tehnologija i poštanskih servisa. Zastupao sam brojne internacionalne klijente kod Regulatorne Agencije za Komunikacije, po pitanjima pribavljanja ovlaštenja i licenci za telekomunikacije, licenci za emitovanje programa, te učešća u javnim procedurama i saslušanjima vezanim uz žalbe. Mogu vam pružiti pomoć u sljedećem:

  • pribavljanje ovlaštenja i licenci za telekomunikacije i emitovanje programa, uključujući učešće u nadmetanjima i/ili aukcijama
  • pravno praćenje spajanja kompanija iz sektora telekomunikacija
  • savjetovanje iz domena regulativa (telekomunikacije, radio, TV emitovanje)
  • parnicama u slučajevima nelojalne konkurencije