Advokat Nusmir Huskić upisan u Registar zastupnika – intelektualno vlasništvo

intelektualno vlasnistvo u Bosni i Hercegovini

ADVOKAT NUSMIR HUSKIĆ

Institut za intelektualno vlasništvo BiH kao jedina ovlaštena institucija za obavljanje poslova zaštite prava intelektualnog vlasništva svojim rješenjem od 26.06.2012.godine registrovao je advokata Huskić Nusmira kao zastupnika za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, pod jedinstvenim brojem BA033TD.

Ovom registracijom advokatu je omogućeno da zastupa interese svojih klijenata, kako domaćih tako i stranih, prilikom zaštite prava na žig, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla.

Advokatska kancelarija Huskić