Najbolji advokat 1 2 3 ???

Najbolji advokat kao izraz koji stranke, ili pak oni koji će tek to postati, često koriste je subjektivne prirode i može označavati različite stvari različitim […]

Opširnije
  • 00:53

TUŽBA IZ RADNOG ODNOSA 2022

Tužba iz radnog odnosa, odnosno bilo koja tužba je osnovni i početni „podnesak“ kojim radnik, tužitelj, pokreće postupak zaštite svojih prava nakon nastupanja određenih uvjeta […]

Opširnije
  • 01:45

RASKID UGOVORA – [22 PRIMJERA]

Raskid ugovora ili izmjena zbog promijenjenih okolnosti regulisana je odredbom člana 133. Zakona o obligacionim odnosima; Ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje […]

Opširnije
  • 22:21

Promijenjene okolnosti [4 suda]

Promijenjene okolnosti u praksi sudova Hrvatske;  „Nisu, međutim, ostvareni žalbeni razlozi u odnosu na odluku o protutužbenom zahtjevu. Kako je i za odluku o tome […]

Opširnije
  • 02:22

Arhiva

Pratite nas

Možete nas pratiti putem društvenih mreža: