Najbolji advokat 1 2 3 ???

Najbolji advokat kao izraz koji stranke, ili pak oni koji će tek to postati, često koriste je subjektivne prirode i može označavati različite stvari različitim ljudima u različitim kontekstima, okolnostima u kojima se nalaze i kojima su bile u odnosu na osobu za koju navode da je najbolji advokat.

Najbolji advokat i kriterij za izbor…

Međutim, ono što nekog advokata čini “najboljim” zavisi od konkretnih potreba i kriterijuma osobe koja traži pravnu pomoć ili osobe koja je stekla dojam “najbolji” advokat. U konkretnom slučaju mogu se uzeti u razmatranje sljedeće okolnosti za ocjenu “najbolji”, te preporučujemo da uzmete u razmatranje

  1. Provjerite preporuke: Najbolje da pitate prijatelje, porodicu, kolege ili poznanike da li imaju preporuke za advokata koji se specijalizuje za oblast prava koja vam je potrebna.
  2. Provjerite lokalne advokatske komore: Kontaktirajte lokalne advokatske komore ili udruženja kako biste dobili informacije o advokatima koji su specijalizovani za užu oblast prava bližu vašim interesima.
  3. Kvalifikacije i iskustvo: Kada pronađete advokata koji vas interesuje, istražite njihove kvalifikacije, iskustvo i povratne informacije od klijenata. Ovo vam može pomoći da procijenite njihovu sposobnost da vam pomognu.
  4. Konsultujte se sa više advokata: Razgovarajte s više advokata prije nego što donesete konačnu odluku koga ćete u konačnici angažovati. Ovo vam omogućava da uporedite njihove usluge, honorare (koji bi inače trebali biti identični po Tarifi ali često u komplikovanim predmetima i nisu) i pristup pravnom rješenju problema.
  5. Raspitajte se o honorarima i povezanim troškovima: Budite sigurni da razumijete kako advokat naplaćuje svoje usluge (npr. po satu, fiksno, na osnovu postignutih rezultata) i da se dogovorite o cijenama unaprijed, kao i načinu kako se podmiruju drugi troškovi (prevoza, takse, troškovi prevoda dokumentacije itd.).
  6. Provjerite licencu i dozvole: Uvjerite se da je advokat registrovan pri nadležnoj advokatskoj komori u Bosni i Hercegovini i da li posjeduje validno osiguranje od profesionalne odgovornosti u vrijeme kada preuzima na zastupanje predmet.

Najbolji advokat u Bosni i Hercegovini

Najbolji advokat u Bosni i Hercegovini ne postoji, ali postoji najbolji advokat kojeg stranke mogu pronaći vodeći se ovim gore principima a zvanični Registri mogu pomoći u pronalasku kontakt podataka. Stoga, provjerite, prije svega, stranicu Advokatska komora FBiH/Federalne advokatske komore, te primijenite principe iznad 1-6 najbolji advokat.

Najbolji advokat u Sarajevu

Najbolji advokat u Sarajevu je onaj koji ispunjava sve kriterije, ili bar većinu ovih o kojima smo gore pisali, a najvažnije da najbolji advokat ispunjava lična očekivanja klijenta, buduće stranke koja često ima svoja vlastita očekivanja.

Ponekad je taj kriterij tako usko povezan sa ličnim doživljajem stranke, npr. načina na koji se javite na telefon, glasa i raspoloženja kojim odgovarate, da stranka često stvori sliku i donese odluku i da bez obzira i ako ste najbolji advokat po svim ovim gore parametrima toj stranci su važni njeni kriteriji, i to je ispravno, ipak je to lični odnos advokat-stranka i takve želje i kriteriji se moraju poštovati. Međutim, kao jedno olakšanje i odgovor “ko je najbolji advokat u Sarajevu” te za užu pretragu, odnosno provjeru osnovnih kontakt informacija po osnovu lokacije advokata možete kontaktirati Regionalnu advokatsku komoru Sarajevo