Novi Zakon o stvarnim pravima FBiH

Zakoni - propisi - precisceni tekstovi

U Službenim novinama FBiH, broj 66/2013 od 28.08.2013.godine konačno je objavljen novi Zakon o stvarnim pravima FBiH.

Zakon o stvarnim pravima FBiH stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja (05.09.2013.godine) a počeće se primjenjivati po isteku šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Novim Zakonom izričito su stavljeni van snage sljedeći zakoni:

1) Zakon o svojini na dijelovima zgrada (“Službeni list SR BiH” br. 35/77, 38/78 i 22/84);

2) Zakon o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini (“Službeni list SR BiH” broj: 32/87);

3) Zakon o osnovama vlasničkih odnosa (“Službeni list R BiH” broj: 37/95);

4) Zakon o prometu nepokretnosti (“Službeni list SR BiH” br. 38/78, 29/80, 4/89, 22/91, 21/92 i 13/94);

5) Zakon o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama (“Službeni list SR BiH” br. 23/79 i 26/86);

6) Zakon o uknjiženju nekretnina u društvenoj svojini (“Službeni list SR BiH” broj: 28/77);

7) Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji (“Službeni list NR BiH” br. 2/46, 18/46, 20/47, 37/49, 14/51 i 41/67);

8) Zakon o postupku ukidanja zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima (“Službeni list SR BiH” broj: 22/73);

9) Zakon o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine iz drugih država (“Službeni list R BiH” br. 4/95 i 37/95);

10) Zakon o pravima i dužnostima republičkih organa u korištenju sredstava u društvenoj svojini (“Službeni list SR BiH” br. 33/81 i 29/90);

11) Zakon o uzurpacijama (“Službeni list SR BiH” broj: 6/78);

12) Zakon o vlasničkopravnim odnosima (“Službene novine Federacije BiH” br. 6/98 i 29/03).

Zakon o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 66/13) možete preuzeti ovdje.

Advokatski ured Huskić

Sarajevo, septembra 2013.