Registar poslovnih subjekata

Registar poslovnih subjekata - Advokatski ured Huskić Sarajevo

Već duže vrijeme na  stranici koju uređuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, odnosno podstranici, omogućen je jako koristan pristup sljedećim registrima:

– Registar poslovnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine

– Registar poslovnih subjekata Republike Srpske 

– Registar poslovnih subjekata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

 

Slijedom navoda sa stranice, predmetni registri sadrže podatke o poslovnim subjektima, odnosno pravnim licima čiji je upis obavezan u skladu sa Zakonima o registraciji poslovnih subjekata (privredno društvo, odnosno preduzeće osnovano s ciljem obavljanja privredne djelatnosti, zadruga ili zadružni savez i drugo pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost, koje se osniva u skladu s posebnim zakonima entiteta i Brčko distrikta, s ciljem ostvarivanja profita), a od momenta od kada su se elektronski registri počeli koristiti u registracijskim sudovima (Uvod preuzet sa stranice http://bizreg.pravosudje.ba)

U svakom slučaju, iako su podaci informativnog i neslužbenog karatera, stranica je izuzetno korisna.

Advokatski ured Huskić

 

Septembar 2012