Zakon o izvršnom postupku FBiH prečišćeni tekst

Zakoni - propisi - precisceni tekstovi

U svakodnevnom poslovanju kolege advokati, kao i kolege pravnici koji su zaposleni u privrednim društvima, ustanovama, državnim institucijama, udruženjima kao i na drugim radnim mjestima, imaju potrebu pred sobom imati cjeloviti tekst ovog zakona sa pregledom svih izmjena i dopuna.

 

Stoga, nadam se da će priloženi prečišćeni tekst Zakona o izvršnom postupku svima vama olakšati rad, a naročito studentima koji, za razliku od nas ostalih, nemaju pristup svih elektronskih bazama propisa.

Advokatski ured Huskić

Sarajevo, novembra 2012.