Zakon o privrednim društvima FBiH 2015

advokat strategija

U “Službenim novinama FBiH” broj 81/15 dana 21. oktobra 2015.godine objavljen je novi Zakon o privrednim društvima u FBiH koji je stupio na snagu 22. oktobra 2015.godine s tim da će primjena Zakona započeti istekom 60 dana od dana stupanja na snagu. Novim Zakonom o privrednim društvima utvrđeno je da početkom primjene prestaje važiti aktuelni Zakon o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br.23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp.88/08, isp. 7/09, 63/10 i 75/13).

Zakon je nametnuo obavezu usklađivanja oblika, firme, kapitala i statuta za sve privredne subjekte

Tekst novog Zakona o privrednim društvima FBiH možete preuzeti ovdje.