KORACI DO VLASTITOG BIZNISA – 5 – KORAKA

Koraci do vlastitog biznisa kreću sa idejom. Ideje za biznis i najunosniji poslovi ili neke lude biznis ideje nećete pronaći na ovoj stranici. Naprotiv, pronaći ćete 5 Koraka do svoje firme odnosno kako u 5 koraka registrovati svoju firmu. Također, ne možemo odgovoriti ni na pitanje koju firmu otvoriti u BiH jer to je privatno- poslovna odluka osnivača, svaka nosi određen rizik i prednost u odnosu na neizabranu opciju – da li otvoriti obrt ili doo. Međutim, osnivanje doo u BiH je, uz praćenje nekoliko formalnih koraka, u konačnici ustaljen i jednostavan postupak koji se može lako provesti u 5 koraka do svoje firme.

Koraci do vlastitog biznisa
https://www.huskiclaw.com/advokat-za-usluge/otvaranje-firme/

Ideja za biznis u Bosni i Hercegovini postoji mnogo, bilo da je to biznis sa hranom, online biznisi, ideje za proizvodnju novih proizvoda, ideje za pružanje usluga ili nešto drugo, uvijek je samo pitanje da li bolje pokrenuti obrt ili doo u FBiH? Odgovor na ovo pitanje je kompleksan i zavisi od mnogo faktora ali pitanje krije i odgovor za one koji razmišljaju o ozbiljnom dugoročnom biznisu “doo” je uvijek bolja opcija iz mnogo razloga o kojima ćemo naknadno pisati.

1. Odluči se o imenu svoje buduće firme, adresi, visini kapitala, djelatnosti koju ćeš obavljati;

Koraci do vlastitog biznisa zahtijevaju srž – Među najvažnijim idejama je naziv/firma tvog budućeg društva koja mora biti originalna ili bar djelimično originalna kako ne bi izazvala pometnju na tržištu ako koristiš sličan termin (npr. Firmica d.o.o. i Firmica BH d.o.o. se dovoljno razlikuju). U pogledu sjedišta tvog budućeg društva bitno je da postoji „stvarno sjedište“ gdje ćeš primati poštu a ne „poštanski fah“ i slično jer u BiH još nije zaživio sistem virtualnih ureda, bar ne u pravom smislu te riječi. Kapital je novac koji uplaćuješ na „prelazni“ ili „privremeni“ račun bilo koje komercijalne banke u BiH (minimalni iznos u FbiH je 1.000KM), a nakon registracije na sudu taj novac se „prebacuje“ na poslovni račun novo-osnovane firme.

Taj račun za uplatu kapitala ne mora čak biti niti uplaćen u istoj banci u kojoj namjeravaš otvoriti poslovni komercijalni račun za firmu. Da bi društvo poslovalo mora obavljati minimalno jednu djelatnost koja je dozvoljena zakonom, a šifrarnik tih djelanosti može pogledati ovdje. Prilikom registracije firme možeš birati više djelatnosti, iako je preporuka da to svedeš na neki razuman broj i da odrediš glavnu djelatnost iz koje će društvo ostvarivati prihode

2. Pripremi neophodnu dokumentaciju za osnivanje društva i to: osnivački akta društva, statut društva, izjava osnivača i izjava direktora, obrazac 3 i obrazac 5 deponovanog potpisa;

Ovaj dio je prilično formalan, provode ga osobe koje imaju neka prethodna znanja i iskustva, ali u osnovi sadrži najjednostavniju odluku jednog lica za osnivanje firme u kojoj je u par članova odluke propisano ono najbitnije, kao ko je osnivač društva, naziv novog društva, sjedište, djelatnost, visina kapitala, direktor, ovlaštenja direktora, organizacija rada itd. Za sve ostale izjave i obrasce postoji unaprijed određeni tekst, kao npr. Izjava direktora da prihvata da bude imenovan na poziciju direktora tog društva, izjava osnivača da nije osnivač drugih firmi u BiH ili ako jeste da navede njihove nazive itd.

Društvo, pored direktora, može imati i jednog ili više izvršnih direktora (drugih lica ovlaštenih za zastupanje pod drugimim nazivom), odnosno jednog ili više prokurista. Prokurista može imati više ovlaštenja od samog direktora i ukoliko je stranac ne mora u Federaciji Bosne i Hercegovine zasnovati radni odnos, odnosno dobiti radnu i dozvolu boravka. Prokurista, također, potpisuje izjavu o prihvatanju dužnosti, deponuje potpis i dostavlja kopiju pasoša u skladu sa gore navedenim. 

3. Potpisivanje i ovjeravanje potpisa osnivačkog akta, prijave, izjava, obrazaca i eventualno statuta;

Kada je sve ovo iz tačke 2. pripremljeno – osnivač i direktor ovjeravaju potpise na svim aktima, te ovjeravaju fotokopije svojih identifikacionih dokumenata (lična karta za državljane a pasoš za strance). Koraci do vlastitog biznisa postaju sve kraći jer;

4. Sudska registracija društva kod nadležnog Općinskog suda sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Nakon ovjere svih akata iz tačke 3, sve je u rukama suda, ako je sve predato i ispravno sastavljeno, sud odluku – rješenje o registraciji novog pravnog lica donosi kroz 5-8 radnih dana, a prije preuzimanja tog rješenja plaća se i dodatna taksa na rješenje o registraciji (pored one takse na prijavu uplaćene prilikom predaje zahtjeva u vidu taksenih markica).

5. Post-registracija; izrada pečata, pribavljanje poreske registracije, razvrstavanje djelatnosti, otvaranje računa u banci, fiskalizacija i ostala obavještenja;

Nakon pribavljanja sudskog rješenja o registraciji društva postupak registracije je okončan, ali da bi društvo postalo operativno potrebno je provesti određene “postregistracijske postupke”. Ovi postupci obuhvataju: izradu pečata društva, pribavljanje ID/JIB broja i evidentiranje društva kod Zavoda za statistiku, pribavljanje rješenja o namjeni poslovnog prostora (izuzetno ovisno od aktivnosti), otvaranje bankovnog računa, pribavljanje PDV i carinskog broja (izuzetno i nije pravilo odmah ova dva „uvjerenja“ – broja pribavljati). Ako ste stigli do ove tačke koraci do vlastitog biznisa su bili uspješni i počinje faza koraci do vlastitog uspjeha.

Koraci do vlastitog biznisa zahtijevaju dodatni korak, a to je regulisanje post registracijskog postupka bez kojeg ne postoji operativno društvo, ne postoji mogućnost sticanja profita bez ovog koraka.

Šta ako je direktor stranac – lice bez BiH državljanstva?

Ukoliko je direktor stranac u Federaciji Bosne i Hercegovine mora pribaviti radnu dozvolu i dozvolu boravka, te se prijaviti kod nadležne Porezne uprave. Postupak pribavljanja radne i dozvole boravka je poprilično komplikovan i dugotrajan, mnogo duži nego sama registracija nove firme.

Kao što smo iznad naveli, koraci do vlastitog biznisa zahtijevaju i realizaciju odluke o broju članova uprave jer Društvo, pored direktora, može imati i jednog ili više izvršnih direktora, odnosno jednog ili više prokurista.

KORACI DO VLASTITOG BIZNISA izvan ove web stranice:

Koraci do vlastitog biznisa često zahtijevaju i istraživački pristup svakoj temi pa predlažemo da sam postupak registracije detaljno provjerite i na ovom linku Općine Novi Grad Sarajevo, nije potpun i cjelovit ali može poslužiti kao hodogram.