Legalizacija objekata u Kantonu Sarajevo

Legalizacija objekata u Sarajevu - legalizacija gradnje

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 18.07.2012.godine produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje, kao i građevina privremenog karaktera. Odlukom su obuhvaćeni svi objekti koji su izgrađeni do 30.06.2012., dok za objekte čija je izgradnja započeta do 30.06.2012. vrijede posebni uslovi.

 

Svi zahtjevi za donošenje naknadnih odobrenja za građenje, odnosno rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti (urbanistička, građevinska i upotrebna dozvola) mogu se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2012.godine.

Advokatska kancelarija Huskić