Sudska praksa mjenica

Kako je u prethodnim člancima bilo jako puno riječi o mjenici, to u nastavku prenosimo sudsku praksu Vrhovnog suda R Hrvatske, ali samo pojedine  i […]

Opširnije
  • 6 Novembra, 2012 at 3:57 am

Popunjavanje bjanko mjenice

U skladu sa osnovnim principima o kojima je bilo riječi u prethodnim člancima, kao i mjeničnom sporazumu – mjeničnoj izjavi, važno je da se sljedeći […]

Opširnije
  • 21 Oktobra, 2012 at 1:33 am

Šta je bjanko mjenica?

Često u praksi, kako od kolega studenata tako i od poslovnih saradnika, čujem pitanja poput “Šta je to zapravo bjanko mjenica? – Kako izgleda bjanko […]

Opširnije
  • 8 Oktobra, 2012 at 3:32 am

Registar poslovnih subjekata

Već duže vrijeme na  stranici koju uređuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, odnosno podstranici, omogućen je jako koristan pristup sljedećim registrima: – Registar poslovnih subjekata […]

Opširnije
  • 25 Septembra, 2012 at 3:56 pm

Mjenica i poslovanje mjenicom

Obzirom da u posljednje vrijeme postoji povećana zainteresiranost za mjenicu i poslovanje s mjenicom, to ćemo u narednim člancima obraditi teme kao što su: Šta […]

Opširnije
  • 13 Septembra, 2012 at 2:47 am

Legalizacija objekata u Kantonu Sarajevo

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 18.07.2012.godine produžen je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje, kao i građevina privremenog karaktera. […]

Opširnije
  • 29 Jula, 2012 at 4:26 am

Arhiva

Pratite nas

Možete nas pratiti putem društvenih mreža: