Sudska praksa mjenica

Kako je u prethodnim člancima bilo jako puno riječi o mjenici, to u nastavku prenosimo sudsku praksu Vrhovnog suda R Hrvatske, ali samo pojedine  i […]

Opširnije
  • 03:57

Popunjavanje bjanko mjenice

U skladu sa osnovnim principima o kojima je bilo riječi u prethodnim člancima, kao i mjeničnom sporazumu – mjeničnoj izjavi, važno je da se sljedeći […]

Opširnije
  • 01:33

Šta je bjanko mjenica?

Često u praksi, kako od kolega studenata tako i od poslovnih saradnika, čujem pitanja poput “Šta je to zapravo bjanko mjenica? – Kako izgleda bjanko […]

Opširnije
  • 03:32

Mjenica i poslovanje mjenicom

Obzirom da u posljednje vrijeme postoji povećana zainteresiranost za mjenicu i poslovanje s mjenicom, to ćemo u narednim člancima obraditi teme kao što su: Šta […]

Opširnije
  • 02:47

Arhiva

Pratite nas

Možete nas pratiti putem društvenih mreža: