Prodaja i prenos udjela u d.o.o.

Zakonska definicija društva sa ograničenom odgovornošću određena je u članu 309. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine FBiH”, brojevi 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, […]

Opširnije
  • 05:54

Popunjavanje bjanko mjenice

U skladu sa osnovnim principima o kojima je bilo riječi u prethodnim člancima, kao i mjeničnom sporazumu – mjeničnoj izjavi, važno je da se sljedeći […]

Opširnije
  • 01:33

Šta je bjanko mjenica?

Često u praksi, kako od kolega studenata tako i od poslovnih saradnika, čujem pitanja poput “Šta je to zapravo bjanko mjenica? – Kako izgleda bjanko […]

Opširnije
  • 03:32

Registar poslovnih subjekata

Već duže vrijeme na  stranici koju uređuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, odnosno podstranici, omogućen je jako koristan pristup sljedećim registrima: – Registar poslovnih subjekata […]

Opširnije
  • 15:56

Arhiva

Pratite nas

Možete nas pratiti putem društvenih mreža: