Osnivanje predstavništva u BiH

Odluka o osnivanju i radu predstavništva stranih lica u BiH (2003.godine) reguliše aktivnosti, uslove i način otvaranja i rada predstavništava stranih lica u BiH.

Opširnije
  • 00:46

Prodaja i prenos udjela u d.o.o.

Zakonska definicija društva sa ograničenom odgovornošću određena je u članu 309. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine FBiH”, brojevi 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, […]

Opširnije
  • 05:54

Sudska praksa mjenica

Kako je u prethodnim člancima bilo jako puno riječi o mjenici, to u nastavku prenosimo sudsku praksu Vrhovnog suda R Hrvatske, ali samo pojedine  i […]

Opširnije
  • 03:57

Popunjavanje bjanko mjenice

Popunjavanje bjanko mjenice se obavlja u skladu sa osnovnim principima o kojima je bilo riječi u prethodnim člancima, kao i mjeničnom sporazumu – mjeničnoj izjavi, […]

Opširnije
  • 01:33

Šta je bjanko mjenica?

Često u praksi, kako od kolega studenata tako i od poslovnih saradnika, čujem pitanja poput “Šta je to zapravo bjanko mjenica? – Kako izgleda bjanko […]

Opširnije
  • 03:32

Arhiva

Pratite nas

Možete nas pratiti putem društvenih mreža: